Slagteriet i Holstebro


Projektet for byudvikling på Slagteriet omdanner det nuværende industriområde i Holstebro til en dynamisk mixed-use bydel med attraktive udeophold og moderne boligforhold placeret i hovedstrukturens karrédannelser.

ATRA arkitekter har udarbejdet et idéprojektet om byudvikling på Slagteriet i Holstebro, på baggrund af Holstebro Kommunes initierende idéer om arealets anvendelse. ATRA arkitekter har i denne forbindelse været i dialog med en række lokalt baserede boligselskaber, i ønsket om at kunne udvikle en bydel med mange forskelligartede boligtilbud, og dermed en mangfoldig beboersammensætning.

Byudviklingen tager udgangspunkt i idéen om en central parkstruktur, som danner hjerterum for karrébebyggelser på hver side af parkstrukturen. Projektet lægger særlig vægt på detaljeringen af tre karréer i den samlede struktur, men projektets principper forestilles umiddelbart videreført i områdets samlede plan.

Karréstrukturerne formgives med særlig fokus på gode lysforhold, fornemmelsen af individuelle arkitekturprojekter placeret side om side i karréstrukturen, og muligheden for forskelligartede boligforhold, herunder blandt andet ældreboliger, familieboliger og ungdomsboliger.

#planlægning