St. Andst Efterskole indviet


Fredag den 4. oktober blev Store Andst Efterskoles nye lokaler officielt indviet ved en festlig reception. Arrangementet bød på taler og fællessang i skolens nye samlingslokale, efterfulgt af gymnastikopvisning og rundvisning på skolen, og blev afsluttet med besøg af is-bilen og servering af et let traktement i den nye kantine.

Omkring 150 samarbejdspartnere, venner af efterskolen, beboer fra Store Andst, og forældre var mødt op for at fejre byggeriets færdiggørelse, sammen med skolens medarbejdere og elever. Om- og tilbygningen af efterskolen er den største enkelte investering i landsbyen Store Andsts historie, og et vigtigt element i efterskolens ønske om at skabe de optimale rammer for de 125 elever, som skolen kan rumme efter til- og ombygningerne.

Projektet på Store Andst Efterskole omfatter nybyggeri af en fløj, der er indrettet med foyer, administration og kantine i stueetagen, samt 10 nye firemands-værelser på 1.sal. Derudover er det opført en ny bygning, der er placeret i koblingen mellem det eksisterende fællesrum og idrætshallen. Bygningen rummer to nye undervisningslokaler og et samlingslokale, der er indrettet med en stor gul amfitrappe. Den eksisterende kantine er ombygget til et nyt moderne produktionskøkken og den eksisterende administration er ombygget til personalerum og lokaler til lærerforberedelse.

JydskeVestkysten bragte en artikel om indvielsen, som kan læses ved at klikke på nedenstående link

Tak, sang, gaver og gymnastik til reception i St. Andst

#nyheder