Udviklingsplan for Ikast midtby


En gruppe engagerede borgere og erhvervsfolk udgør sammen med visionære byrådspolitikere de bedst tænkelige forudsætninger, når der skal arbejdes med byudvikling.

ATRA arkitekter a/s har netop afleveret sit forslag til Udviklingsplan for Ikast midtby, og vi glæder os til at gå videre med en lignende proces i Brande.

Udviklingsplanen opstiller et sæt udviklingsprincipper for en midtby, der deler udfordringer med rigtig mange andre byer af Ikast’s størrelse og karakter. Men det er det særlige ved Ikast, karakteren og DNA’et, der kan danne afsæt for en revitalisering og positiv omdannelse af Ikast midtby fra handels- til oplevelsescenter.

Udviklingsplanen definerer en række konkrete projekter og tiltag, der i forlængelse af de syv udviklingsprincipper kan bidrage til at realisere de drømme og visioner, som byens borgere og Byrådet har formuleret.

Efter afslutningen af et spændende workshop-forløb ser ATRA nu frem til Byrådets behandling af planen i april.

#nyheder