top of page
Tonder Raadhus skitse.jpg

Nørre Vosborg, Vemb

Adresse: Nørre Vosborg, Vemb

Bygherre: Ejendomsselskabet Realea A/S

og Fonden Nørre Vosborg

ATRA arkitekter vandt i 2012 en bygherrerådgiver konkurrence om udvidelsen af Tønder Rådhus. Den indledende fase bestod af en analyse af to mulige placeringer af de 240 arbejdspladser som skal tilknyttes de nuværende rådhusfunktioner. 

 

Den ene placeringsmulighed bestod i en omdannelse af et eksisterende plejehjem til moderne kontorfunktioner. Den anden var en tilbygning til Tønder Rådhus. I begge tilfælde var der tale om ca. 4000 m² med nødvendige tilpasninger af de udendørs forhold, herunder opholdsarealer, logistik, parkering og affaldshåndtering osv. Formålet ved den første del af opgaven var at give byrådet de nødvendige informationer på de to løsninger, således at de kunne vælge den model de ønskede at der skulle arbejdes videre med. 

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page