top of page
1222-12.08.21_Eksteriør_set_fra_gård_edi

Tønder Sports- og FritidsCenter

ATRA vandt i 2013 bygherrerådgiver udbuddet på om- og tilbygningen af Tønder sports- og fritidscenter.


Opgaven går bl.a. ud på at implementere ønsker og krav fra tre bygherre, Tønder Kommune, Tønder Gymnasium og selve Tønderhallerne, i projektet.


Tønderhallerne skal udvides med en ny hal, to nye motionsrum, samt tilhørende depoter og omklædningsrum.

Adresse: Sønderlandevej,Tønder

Bygherre:  Tønder Kommune/Tønder Hallerne

Areal: 3.000 m2(nybyggeri), 4.000 m2(ombygning)

Byggesum: 52 mio.

To eksisterende haller skal renoveres, hvoraf der i den ene etableres tribuner til ca. 500 tilskuere.
Herudover renoveres og ombygges den eksisterende kantine således at denne får en åben, moderne og imødekommende udtryk som er med til at samle hele bebyggelsen.


Bebyggelsen forberedes desuden til etablering af kommunens centralbibliotek ved Tønderhallerne.


Opgaven omfatter afholdelse af EU udbud på totalrådgivning inkl. kontrahering og kontraktindgåelse.

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page