top of page
2011_12_18_ATRA_VUC_interiør_færdig.jpg

VUC Holstebro

Adresse:  Valdemar Poulsensvej, Holstebro

Bygherre:  VUC Holstebro

Areal: 700 m2

ATRA arkitekter har i indbudt arkitektkonkurrence vundet totalrådgivning på udvidelsen af VUC i Holstebro.

 

Vinderforslaget omfatter tilbygning af en ny undervisningsfløj med et særligt område dedikeret eksperimenterende undervisning, et bygningsafsnit for undervisning af ordblinde, samt en udvidelse af personalefaciliteter og administration som sikrer optimale rammer om undervisernes dagligdag.

Programmet for udvidelsen af det eksisterende VUC opdeles i to, ud fra en analyse af de nye lokalers relation til det eksisterende byggeri.

 

Vi bygger således til ved lærerværelset for at etablere mere tidssvarende rammer om personalets arbejde, mens det nye undervisningsafsnit placeres i en selvstændig fløj som kobles til det nuværende byggeri på en måde som sikrer en tæt tilknytning til dets fællesarealer.

2011_12_18_ATRA_VUC_eksteriør_færdig.jpg

Vi kobler således det nye undervisningsafsnit sammen med resten af VUC ved kantinen og benytter denne koblings linje til at markere en overgang mellem undervisningsafsnittet og ordbindeafdelingen, således at den tilsigtede privathed for netop denne afdeling opnås.

 

Mellem de to tilbygninger skabes et nyt gårdrum som binder bygningerne sammen og giver mulighed for at lade undervisningen rykke udendørs når vejret tillader det.

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page