top of page
Holstebro_VIA_UC_2013-16.jpg

VIA University College, Campus Holstebro

Adresse: Kirketerp, 9500 Hobro

Bygherre: Lejerbo

Areal: 2632 m2

Byggesum: 35,5mio.

TRA arkitekter vandt i indbudt arkitektkonkurrence bygherrerådgivningsopgaven omhandlende samling af det daværende VIA Holstebros aktiviteter i Holstebro i et samlet campus-byggeri.

Rådgivningsopgaven startede helt på bunden med tre alter-
native geografiske beliggenheder, og bevægede sig over valg af beliggenhed til den endelige udformning af det nye campus.

De indledende faser omfattede:

- Analyser af alternative beliggenheder og vurdering af økonomisk potentiale ved salg af de eksisterende lokaliteter for Sygeplejeskolen, Ero-Fysioterapeutskolen samt Pædagogseminariet.
- Masterplan for det nye Campus for de samlede uddannelser
- Tilrettelæggelse og gennemførelse af workshops for de 5 uddannelsers personale og studerende med henblik på brugerinvolvering, dialog og projektejerskab
- Løbene udarbejdelse og revidering af projektskitser
- Programmering af nybyggeriet og udarbejdelse af økonomiske vurderinger, tidsplaner m.v.
- Deltagelse i politiske møder, møder med bestyrelsen for VIA m.v.

Udbudsfasen omfattede:  
- Tilrettelæggelse af udbuddet
- Udarbejdelse af myndighedsprojekt/byggeansøgninger
- Udarbejdelse af byggeprogram
- Udarbejdelse af lokalplan
    
- Gennemførelse af EU-Udbud med prækvalifikation (totalentreprise)
- Gennemførelse af udbudsforretning, bedømmelse, betænkning og udpegelse af vinder efter parallelle mødeforløb med alle tilbudsgivere. (SKANSKA, COWI og GPP udpegedes som vindere)
- Kontrahering

Byggefasen omfattede:
- Bygherrerådgivning i byggefasen, med ansvar for fastholdelse af tidsplan, budget og kvalitet i.h.t. udbudsmaterialet og den økonomiske ramme.
- Kvalitetssikring og kvalitetskontrol af projektmaterialet.

- Mødeledelse i byggefasen.
- Håndtering af tilkøb og fradrag samt byggeregnskab.
- Håndtering af brugerkontakt.
- Gennemførelse af fagtilsyn og audit samt løbende gennemgang af kvalitetssikring, sikkerhed og sundhed.
- Gennemførelse af partiel- og samlet mangelgennemgang og aflevering.
- Opfølgning på mangler, rykkerprocedure samt udbedring ved anden entreprenør, herunder udlæg i garantistillelser m.v.
- Gennemførelse af evaluering i samarbejde med byggeriets Evalueringscenter

Opfølgningsfasen:
ATRA arkitekter har siden byggeriets afslutning fungeret som fast rådgiver for VIA Holstebro, både i forbindelse med løbende omforandringer på byggeriet, og ved vurdering af muligheder og strategi for fremtidige udvidelser.

IMG_3861.jpg
IMG_3859.jpg
IMG_3852.jpg
0957_Audiotorium2.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page