top of page

FRA BYGNING TIL TEGNINGSMODEL:

Opnå en virkelighedsgengive-

nde tredimensionel opmåling og digital kopi af dit byggeri eller sted - ATRA arkitekter scanner og opmåler dit byggeri og giver dig en fuld målfast tegningsmodel i 3D

Vores erfarne scanningspiloter udfører 3D-scanningsprocessen ved at besøge stedet og indsamle data ved Lidar-scanning og fotografering. Disse data bruger vores arkitekter og konstruktører til at skabe præcise BIM-3D modeller på LOD200 niveau eller højere. Samt interaktive 3d miljøer til visuel dokumentation eller salg.

3D Scan Cases

I denne film præsenterer vi et lille udvalg af de opgaver som vi har udført. Vores 3D-scanninger anvendes i en bred vifte af projekter, herunder registrering af offentlige institutioner for kommuner, udarbejdelse af grundlag til tilbygninger og ombygninger, samt til vedligeholdelsesregistrering, forsikringssager og meget mere – kundens behov er udgangspunktet.

2023.12.05 - Nørreport vis. - -10.jpg

hvad kan vi hjælpe med?

2023.12.05 - Nørreport vis. - -10.jpg

3D Scan

Hurtig og præcis opmåling med vores erfaring og topmoderne værktøjer: ingen detaljer overses når vi scanner. Ved hjælp af millioner af målinger skaber vi et ultra-nøjagtigt billede af din bygning eller din grund hurtig og effektiv.

3D-skanneren er et værktøj, der udstyrer vores arkitekter og konstruktører med meget præcise og utroligt detaljerede færdigheder indenfor opmåling af eksisterende bygningsmasse og fysiske miljøer. Ved at bruge 3D-skanneren frem for manuel opmåling kan vi foretage detaljerede opmålinger på kortere tid end ved en manuel opmåling uden de fejl og mangler som ofte opstår i en manuel opmåling, og opmålingen har en langt større anvendelighed og brugervenlighed end noget andet på markedet.

Alle ydelser beskrevet på denne side tager udgangspunkt i digital 3d scanning. Det sikrer et fuldt overblik over det eksisterende byggeri eller den grund som der skal arbejdes med.

Punktsky-af-bygning-e1616146821938-1024x

Punktsky

Generering af alle milliarder af millimeter præcise opmålingspunkter: Når vi scanner laver vi 100.000 opmåling-
er pr sekund, det giver en uhørt høj
detaljeringsgrad og en stor anvendelighed.

Lazer scanneren laver millioner præcise opmålinger af bygningen, som bliver præcist placeret i et 3-dimensionelt koordinatsystem. Dette koordinatsystem - fyldt med opmålte punkter - kaldes en punktsky og danner et præcist grundlag for en gengivelse af stedet i tegning eller model. Punktskyen kan placeres i de tegneprogrammer som branchen benytter, og kan i de rigtige hænder omdannes til færdige professionelt tegnemateriale.

657A5184_edited.jpg

3d Model

Fra nøjagtig opmåling til super præcist tegningsmateriale: Vores arkitekter og konstruktører omdanner punktskyen til færdige Revit 3D-modeller på LOD200 niveau.

Ud fra de millioner af præcise opmålinger, bygger vores arkitekter og bygningskonstruktører en Revit 3D model på LOD200 niveau og bedre. Denne vil fungere som en præcis gengivelse af det eksisterende byggeri, og danner det optimale grundlag for det efterfølgende arbejde med bygningen, hvad enten Du står foran en mindre ombygning, et stort udbud eller måske bare ønsker et stærkt fundament for den daglige bygningsdrift.

Fra nøjagtig opmåling til professionelt CAD materiale: Vores arkitekter og konstruktører omdanner nøjagtige målinger fra stedet til professionelle tegninger, som kan bruges som udgangspunkt i alle projekter.

Ud fra de millioner af præcise opmålinger, laver vores arkitekter og bygningskonstruktører professionelle arkitekttegninger. Dette præcise materiale sikrer fuld overensstemmelse mellem tegninger og den eksisterende bygning. Resultatet vil blive en optimeret proces og fjernelse af enhver risiko for fejl senere i et hvert projekt.

657A5193_edited_edited_edited.jpg

CAD

51528-200.png

Digital tvilling af det eksisterende sted: Ud fra vores præcise 3D-scanninger skabes en virtuel 3D-model, som deltagerne i projektet kan udforske som var de på stedet i virkeligheden.

Ud fra dataen indsamlet på projektstedet kan vi danne en interaktiv 3d-model. Denne digitale gengivelse giver alle projektets deltagere, adgang til at besøge og udforske stedet virtuelt helt ned i detaljen, hvor end de er. Dette er nyttigt for at give et omfattende overblik og hjælpe med beslutningstagninger, særligt i projektets tidlige faser.

Prøv at gå rundt i en digital tvilling (tryk på play knap i billede til venstre). Scanningen her er af vores kontor før vi fik det rennoveret, gå på oplevelelse og se hvilke kvaliteter dette medie har.

Virtuel 3D model

3646958.png
Skærmbillede 2023-11-14 184352.png

Mængdeopgørelse

4470502.png

Få en opgørelse over bygningsdele og andet i eksisterende byggeri: 3D-modellen er perfekt til registreringer af komplekse bygningsmasser i drift hvor adgangen kan være vanskelig. Vi registrerer og illustrerer data fra scanningerne, på en nem og overskuelig måde.

Via scanningerne på stedet kan vi skabe 3d modeller og CAD-tegninger som danner baggrund for beregninger af mængder og opgørelser af bygningsdele. Dette er stærkt udgangspunkt f.eks. ved udarbejdelse af en driftsplan for en bygningsenhed. Modellen kan også skabe et overblik over funktioner. Disse beregninger og opmålinger integrerer vi i tegningsmateriale – eller vha. andre platforme - for at skabe et overblik over byggeriet.

657A5204_edited_edited.jpg

analyse og skitseforslag

3860651.png

Få et skitseforslag af vores arkitekter: Med 3D-modellen i hånden har vi det perfekte grundlag for finde den rigtige løsning og belyse mulighederne. Vores arkitekter står klar til at hjælpe.

Med scanningsmaterialet af det eksisterende byggeri som grundlag, kan vores arkitekter og konstruktører analysere og udpege de optimale løsninger på dine behov for en kommende til-/ombygning og vi kan illustrere mulighederne med et vidensniveau som hidtil har været langt dyrere at opnå. På den måde gør vi bygherren i stand til at vælge den rigtige løsning med langt større sikkerhed.  

IMG_3445.jpg

Byggeteknisk vurdering

Basic_Ui__28101_29.png

Få en Byggeteknisk vurdering af eksisterende byggeri: Fra en af vores dygtige Konstruktører, med byggeteknisk ekspertviden og håndværksmæssig baggrund.

Få af vores bygningskonstruktører med en håndværksmæssig baggrund en professionel vurdering af restlevetider, byggetekniske mangler, byggeskader eller andre problematikker i et eksisterende byggeri. Måske som et stærkt udgangspunkt for at lægge en plan for drift og vedligeholdelse, for at sikre byggeriet lang levetid og derved penge og sikre bæredygtigheden.  

Hvem er vores kunder?

Private, offentlige og kommunale ejendomscentre

 

 

Her hjælper vi med at skabe fuldt overblik over den eksisterende bygningsmasse, udarbejder opdateret tegningsgrundlag og indgår i samarbejdet om at etablere værktøjer til løbende drift og vedligehold. Vi kan udbygge ydelsen med bygherrerådgivning frem imod udbud, med projektering af ombygninger eller med håndtering af akutte byggeskader.

Private boligejere
 

 

En 3D-scanning er et godt redskab til overvejelser omkring om- og tilbygning af din bolig, den sikrer dig et overblik over ejendommen og dokumenterer dens stand, hvis Du skal flytte, hvis Du skal forsikre dig eller hvis Du skal hente pris på små og store vedligeholdelsesopgaver hos en håndværker.

Private og almene boligselskaber

Her hjælper vi med at skabe fuldt overblik over den eksisterende bygningsmasse, udarbejder opdateret tegningsgrundlag og indgår i samarbejdet om at etablere værktøjer til løbende drift og vedligehold. Vi kan udbygge ydelsen med bygherrerådgivning frem imod udbud, med projektering af ombygninger eller med håndtering af akutte byggeskader. De digitale 3D-modeller kan her ud over gøres tilgængelige for driftspersonalet som et omdrejningspunkt for flytningssyn og prisindhentning på mindre håndværksopgaver.

Forsikringsselskaber
 

Ved større forsikringsskader, tvister, brand eller oversvømmelse er bygningsscanningen en hurtig og effektiv måde at sikre det totale overblik over situationen eksempelvis ved taksation, forberedelse af en tvist, fastlæggelse af erstatningskrav eller lignende. Registreringen er langt hurtigere, væsentligt mere præcis og har en bredere anvendelighed end en almindelig fotoregistrering.

Ejendomsadministratorer
 

 

En digital 3D-model er et effektivt redskab til at sikre overblik over bygningsmassen, og den kan benyttes som et omdrejningspunkt for løbende drift- og vedligeholdelsesopgaver, suppleret med en byggeteknisk gennemgang hjælper den ejendomsadministratoren med at tilrettelægge investeringer og prioritere vedligeholdelsesopgaver i både store og små bygningsmasser.

Andre med bygningsregistri- 
eringsbehov til bearbejdning

 

 

 

Generelt giver 3D-scanningen et 1:1 billede af din bygning til en overraskende lav pris, og den understøtter kommunikation og dokumentation, hvad enten Du ønsker at bygge om, at sælge eller bare vil vise venner og bekendte dit nye hjem.

51528-200.png
1135383.png
1000_F_367318214_h6kIdoQXtZwzrBKOD2BCS2jPDkiC457b.png
3860651.png
3646958.png
Basic_Ui__28101_29.png
51528-200.png
1135383.png
1000_F_367318214_h6kIdoQXtZwzrBKOD2BCS2jPDkiC457b.png
3646958.png
4470502.png
Basic_Ui__28101_29.png
4470502.png
1135383.png
1000_F_367318214_h6kIdoQXtZwzrBKOD2BCS2jPDkiC457b.png
51528-200.png
3646958.png
4470502.png
1135383.png
51528-200.png
1000_F_367318214_h6kIdoQXtZwzrBKOD2BCS2jPDkiC457b.png
3646958.png
3860651.png
1135383.png
1000_F_367318214_h6kIdoQXtZwzrBKOD2BCS2jPDkiC457b.png
4470502.png
Basic_Ui__28101_29.png
3646958.png
1135383.png
51528-200.png
1000_F_367318214_h6kIdoQXtZwzrBKOD2BCS2jPDkiC457b.png
4470502.png
Basic_Ui__28101_29.png
3646958.png
3860651.png
2023.12.05 - Nørreport vis. - -9.jpg

3D Scanning - priser

0 - 400 m

7.200 kr. eks. moms

400 - 800 m

9.000 kr. eks. moms

800 - 2.000 m

12.000 kr. eks. moms

2.000 - 5.000 m

22.500 kr. eks. moms

5.000 - 10.000 m

30.000 kr. eks. moms

10.000 - 15.000 m

37.750 kr. eks. moms

2

2

2

2

2

2

Punktsky

5.000 kr. eks. moms

Basic_Ui__28101_29.png
3860651.png
4470502.png
51528-200.png

Yderligere ydelser

De andre ydelser afhænger af jeres projekt og hvad det har brug for. Så kontakt os endelig så finder vi sammen den rette løsning til jer.

3646958.png

Virtuel fotomodel

1.200 kr. eks. moms

adgang 1 år

har du andet vi kan hjælpe med?

Har du andre ting vedrørende bearbejdning af eksisterende byggerier, som måske ikke passede i kasserne her på siden. Så kontakt os, vi står klar til at løse alle opgaver inden for byggeriet, med vores erfarne og dygtige arkitekter, konstruktører osv.

Yderligere ydelser

ATRA arkitekter er et traditionelt arkitektfirma, som kan bygge alle tænkelige ydelser i forbindelse med en byggesag oven på 3D-scanningen. Vi leverer alt fra de bløde blyantsstreger over den detaljerede projektering til udbud, byggestyring og mangelfri aflevering.

ATRA-Personalebillede-02-mejls-foto-29-april-2022_SH.jpg
657A5204_edited_edited.jpg

Lad os oprette forbindelse

Vi står altid klar til en uforpligtende snak om dit projekt.

Danmarksgade 18,

7500 Holstebro

Tlf: 97 42 05 11

CVR: 29 20 22 65

bottom of page