top of page

Vi skaber arkitektur
med afsæt i bæredygtighed

Hjørne-1.jpg

vi tager ansvar 

Hos ATRA arkitekter ser vi det som vores rolle at guide bygherren til at træffe oplyste og velbegrundede valg om bæredygtige tiltag i byggeriet. Vi vil være en katalysator for implementering af tiltag der fremmer bæredygtigheden i byggeriet, uanset om bygherren har bæredygtighed som fokuspunkt eller ej.  Vi arbejder ud fra vores vision og strategi om at alle projekter skal have en bæredygtighedsprofil som vi, i samarbejde med bygherre, har været med til at udforme. Herved sikrer vi at bygherre aktivt involverer sig i at styrke projekterne og sideløbende tage ansvar for vores fælles rolle i at løfte byggeriets miljømæssige, sociale og økonomiske kvalitet.  LCA, DGNB & Bæredygtighedsrådgivning og -ledelse Hos ATRA løfter vi en del af ansvaret ved at alle vores medarbejder har gennemgået et LCA-kursus. Hertil har vi udvalgte medarbejdere med en dybdegående viden herom, så vi sammen kan strukturere en proces der skaber det gode resultat på baggrund af livscyklusvurderinger.  Vi har en bred erfaring med projekter der anvender DGNB som evalueringsmetode og certificeringsmetode, hvorfor vi er klar til at rådgive indenfor projekter der søger at anvende DGNB-certificeringen. Hos ATRA styrker vi vores viden indenfor bæredygtighed og bæredygtighedsrådgivning og -ledelse. Vores certificerede medarbejdere er klar til at anvende den nyeste viden som afsæt for ambitiøse projekter.

Projektets arbejde med bæredygtighed i relation til kulturarv og transformation, tager udgangspunkt i metoden for adaptiv genbrug, indenfor i særdeleshed miljømæssig og social kvalitet

vision

Vores tilgang er pragmatisk; vi tilskynder bygherren til altid at ”plukke de lavthængende frugter først”, dernæst arbejder vi mod at få ”mest mulig bæredygtighed for pengene”. 

ATRA arkitekter skal råde over redskaber og kompetencer som sætter os i stand til at arbejde professionelt med bæredygtighed i bredeste forstand, og bæredygtighed indgår som en integreret del af vores designproces så vi - uanset bygherrens ambitions-niveau - er klar til at yde den bedste bæredygtighedsrådgivning for projektet.

 

Vi yder bæredygtighedsrådgivning 
med afsæt i vores hovedtemaer.

Hos ATRA Arkitekter arbejder vi indenfor 4 nøje udvalgte hovedtemaer som har til formål af afdække arbejde med bæredygtighed indenfor både Miljømæssig, Social og Økonomisk kvalitet. 

Herunder er der udarbejdet 8 fokusområder, som står som grundlag for det arbejde der lægges i hvert projekt indenfor bæredygtigheden.​

strategi

Nærmiljø

God arkitektur går i dialog med stedet og omgivelserne. Hos ATRA arbejder vi med at dyrke stedets kvaliteter og potentialer i projektet og med at løse udfordringerne ved hjælp af gennemtænkt formgivning og stærk funktionalitet. Vores arkitektur tager sit afsæt i mødet mellem brugeren og stedet, og vi arbejder med at skabe bæredygtige rammer for det levede liv, hvor bygning og landskab er åbent for fortolkning og kan tilpasses ændrede behov. 
Ved at tage afsæt i mikroklimatiske forhold som sol, vind og støj arbejder vi målrettet mod at skabe projekter med et godt indeklima og gode udearealer.

 

Alle projekter tager stilling til sundhed og trivsel gennem hele livet, hvortil vi arbejder med inklusion, tilgængelighed og social interaktion.

Ressourcer

God arkitektur er ressourcebevidst, og hos ATRA arkitekter ser vi det som vores opgave, at hjælpe kunden til at træffe det mest ressourcebevidste valg. Vi hjælper altid kunden med at fastlægge et ambitionsniveau for projektets ressourcebelastning hvor vi som led heraf præsenterer kunden for det mest ansvarlige ressourceforbrugende alternativ.

Så snart der er mulighed for det arbejder vi med cirkulære strategier, herunder genbrug, genanvendelse og upcycling af bygninger og bygningsdele, koblet sammen med analyser af CO2-udledning, og vi ser det som en vigtig del af vores opgave at guide kunden til at imødekomme globale, nationale og lokale krav bedst muligt.

Vand & Natur

God arkitektur arbejder med klimatilpasning og vandhåndtering som en integreret del af den samlede løsning, og vi udformer vores tekniske anlæg på en måde så de fremstår smukke og funktionelle og så de så vidt muligt får rekreative kvaliteter. 

Biodiversitet og naturbeskyttelse bruges aktivt som kvalitetsskabende elementer i vores projekter, og vi søger altid at gøre kunderne opmærksomme på de værdier som findes i naturen i og omkring projektområdet, således at alle projekter søger at bevare og forbedre de lokale økosystemer.  

Økonomisk Merværdi

God arkitektur er værdiskabende og det er en gennemgående vision i ATRA arkitekters rådgivning, at vi skal tilføre merværdi for kunden, for slutbrugeren og for samfundet. 

Vi arbejder med arkitektoniske virkemidler som er almengyldige, fleksible og åbne for ændret anvendelse, vi vælger tekniske løsninger som er robuste, gennemprøvede og langtidsholdbare og vi anbefaler materialer med lang levetid og lave driftomkostninger. 

Den dyreste og mindst bæredygtige arkitektur er den som fjernes, vi tilskynder derfor til renovering og genbrug frem for nedrivning og nybyggeri. 

bæredygtighedshjul

Vi tager bygherre igennem en proces, hvor vi folder bæredygtighedens facetter ud og fastlægger en prioriteret indsats indenfor alle områder. ​

Vi introducerer bygherre for de 4 hovedtemaer, og underliggende 8 fokusområder, således at bygherre er klædt på til at gå i dialog om at nedfælde indsatsområder for bæredygtighed i projekterne. 

I samråd med bygherre udformes de bæredygtighedsindsatser der skal være med til at præge projektet.

Bygherre prioriterer bæredygtighedsindsatserne. Herved dannes et overblik over vægtning af de forskellige indsatsområder, og hvordan dette skal præge projektet fremadrettet. 

Bæredygtighedshjul_v3_tom-02.png

Bæredygtighedshjul

ATRA Arkitekters Bæredygtighedsteam

kontakt
teamet

Thimothy Alan Holmes.jpg

Timothy Holmes

Timothy er uddannet rådgiver i bæredygtigt byggeri og bæredygtighedsleder og er klar til at assistere med at hævet ambitionsniveauet for bæredygtigheden i jeres projekter.

Sigurd 22.jpg

Sigurd Jakobsen

Sigurd er vores administrerende direktør og har fingeren på pulsen på alle projekter. Sigurd er klar på en dialog om involvering af bæredygtighedsteamet på jeres projekter.

Benny 22.jpg

Benny Susgaard

Benny er ansvarlig for projekteringen i Holstebro, og har derfor indblik i mange sager. Dertil har Benny en strategisk overblik over hvordan vi kan integrere bæredygtighedsydelser i projekterne. 

Andreas.jpg

Andreas Larsen

Andreas er partner og leder af arkitektydelser i Aalborg.

Han har en stor erfaring med DGNB i projekterne og er med sin uddannelse som DGNB-konsulent klar til at rådgive om DGNB i jeres projekter.

Holstebro 

Danmarksgade 18

7500 Holsterbro
 

Aalborg

C. W. Obels Plads 1B, 1. th

9000 Aalborg

9742 0511

bottom of page