top of page
020.jpg

Bakkely, Struer

Adresse: Kirketerp, Bakkely, Struer

Bygherre: Struer Kommune

Areal: 1.500m2

Byggesum:  23 mio.

Projektet omfatter opførelse af 12 boliger og servicearealer samt ombygning af eksisterende dagcenter til psykisk udviklingshæmmede.


Byggeriet ligger på en kraftigt kuperet grund med udsigt over vandet, hvor den nye servicebygning, danner bindeled mellem det eksisterende Bakkely og den nye højt liggende boligdel. Ligesom det eksisterende Bakkely, er denne bygning hævet en lille meter over terrænet, så der skabes en niveaufri overgang mellem disse. Dette gør at servicebygningen og Bakkely bliver en integreret del, og derved bliver det nemmere for både personalet og brugerne at benytte begge områder. For overskuelighedens skyld er servicebygningen desuden holdt i én etage, så brugerne føler tryghed ved altid at have personalet tæt på.


De tolv nye boliger henvender sig mod det højere beliggende Bjerggade og forskydes derfor med en halv etage i forholdet Bakkely og servicebygningen. Dette skaber en fysisk afstand mellem servicebygningen og boligerne, som giver boligerne lidt mere privathed og ro, i forholdet til det aktive liv i servicebygningen og Bakkly’s hovedbygning, som det ellers ligger meget tæt op ad.


ATRA arkitekter stod for totalrådgivning i alle byggeriets faser, i forbindelse med dette projekt. Byggeriet blev opført i fagentrepriser. I forbindelse med byggeriet blev der håndteret en kraftig jordforurening.

Hjemmeside 2.jpg
Bakkely02.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page