top of page
41_edited.jpg

Skæring Bæk Etape II

Hovedideen i projektforslaget består af en enkel inddeling af området i 3 overskuelige delområder, som igennem områdernes respektive naturkvaliteter og arkitektur besidder hver deres identitet. Inddelingen af området
fremkommer gennem vejstrukturen ved at skabe en forbindelse mellem de to adgangsveje, som i projektets forskellige udbygninger vil fungere som primær ankomstvej til projektområdet.

Udgangspunktet for planen er en tæt-lav bebyggelse, der er bestående en struktur med 3 enklaver med i alt 96 Boliger. Området arbejder med tre enklaver med hver deres identitet, hvilket øger beboernes tilhørsforhold og følelsen af at bo et ”særligt” sted.

Boligerne har en varierende højde og størrelse og består  af en kombination af boliger i et og to plan.  De tre enklaver er Bækhusene, Søhusene og Skovhusene.

Bækhusene er en tæt-lav bebyggelse med 16 boliger på 85 og 100 m2.

Søhusene er en tæt-lav bebyggelse med
42 boliger på ca. 50, 100, 110 og 115 m2.

Skovhusene er sammensat af boligblokke
på 2 – 3 etager, med 4 – 6 boliger i hver boligklynge.

2.jpg

Adresse:  Skæring Bæk

Bygherre:  Boligselskab AAB

Areal: 32.632 m2

Forside.jpg
78716-Skæring Bæk Etape II A3 Hæfte Prin
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page