top of page
1937-2020.01_edited.jpg

Udviklingsplan Ikast midtby

Ikast er kommunens største by. Det er en aktiv by i vækst, der har meget at byde på, men byen har også nogle udfordringer og et uudnyttet potentiale. De senere år har detailhandelen i bymidten i Ikast været udfordret af konkurrencen fra Herning og den stigende internethandel – med tomme butikslokaler som følge. 

Hvis butikkerne ikke længere kan være omdrejningspunktet for livet i midtbyen i Ikast, hvordan kan vi så udvikle en levende bymidte?


Det er der forsøgt at finde svar på sammen med en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter for byens borgere, foreninger og erhvervsliv, Med andre ord dem, som kender byen bedst. Den gode dialog har været udgangspunktet for denne plan, som peger på en række gode  udviklingsprincipper samt mange, spændende ideer og forslag til konkrete projekter, som kan løfte midtbyen i Ikast. 

At vende spiralen og sætte gang i en positiv udvikling for Ikast midtby kræver vision, engagement, vedholdenhed og handlekraft. Ikast har flere gange vist, at byen kan sætte kryds ved alle fire forudsætninger.

Byrådets vision og mål, som de er formuleret i Planstrategi 2019, viser, at man har et klart og ambitiøst billede af den fremtid, man ønsker for Ikast. Det engagement og den viden, hvormed borgerne og arbejdsgruppens øvrige deltagere har bidraget til udformningen af syv udviklingsprincipper og det samlede resultat, understreger, at der er en lokal opbakning til visionen om fremtidens midtby i Ikast.

1937-2020.01.18 Scene02.jpg
1937-2020.01.18 Scene07.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page