top of page

Offentlig Licitation på Integreret institution i Sennels

Thisted kommune udbyder opførelse af

Ny Integreret Institution i Sennels

1.1Kortfattet beskrivelse af projektet

 

Thisted Kommune ønsker at gennemføre en offentlig licitation i fagentrepriser på opførelse af ny integreret daginstitution i Sennels.

 

Projektet omfatter 6 bygninger med saddeltage bundet sammen af en bygning med fladt tag (tagpap) indeholdende fælles- og fordelingsarealer.

 

Af de 6 baser er der 2 vuggestuebaser, 3 børnehavebaser og en base til personale og storkøkken.

 

Byggeriet udføres på adressen; Sennelsvej 130, 7700 Thisted, matr. Nr. 12l, Ejerlav: Sennels By, Sennels

1.2Beskrivelse af udbudsprocessen

 

Udbudsformen er offentlig licitation efter tilbudslovens § 6, udbudt i følgende fagentrepriser

  • ENT 01 Anlægsentreprisen

  • ENT 02 Tømrerentreprisen

  • ENT 03 Malerentreprisen

  • ENT 04 Murerentreprisen

  • ENT 05 EL entreprisen

  • ENT 06 Vvs/Vent. entreprisen

 

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiverne sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne.

 

Tildelingskriteriet er ”Økonomiske mest fordelagtige pris med tildelingskriterie laveste pris”.

 

Udbuddet frigives på Dalux d. 2023.07.14. (links aktive fra 15:00)

Såfremt en entreprenør ønsker at afgive bud på én eller flere entrepriser, kan entreprenørerne bede om adgang til udbuddet ved at tilmelde sig eller ved at oprette en bruger og dernæst få adgang til udbudsmaterialet på Dalux for den enkelt entreprise.

 

Følgende entrepriser kan tilmeldes via følgende link: 

 

ENT 01 Anlægsentreprisen https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24353

 

 

ENT 02 Tømrerentreprisen https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24402

 

 

ENT 03 Malerentreprisen https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24403

 

 

ENT 04 Murerentreprisen https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24407

 

 

ENT 05 EL entreprisen https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24408

 

 

ENT 06 VVS/Vent. Entreprisen https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-24409

 

Såfremt en entreprenør har udfordringer med at få adgang til udbudsmaterialet, kan vedkommende fremsende en mail, med ønsket om tilmelding af projektet, til chni@atra.dk med angivelse af følgende:

  • Virksomhedens navn

  • Kontaktperson (navn og e-mail)

  • Hvilke entrepriser det ønskes at afgive bud på

 

Ovenstående skal være totalrådgiver i hænde senest d. 2023.08.25

 

Bygherre:

Thisted Kommune

Asylgade 30, 7700 Thisted.

 

Totalrådgiver:

ATRA arkitekter a/s

Holstebro • Danmarksgade 18 • 7500 Holstebro
Aalborg • C. W. Obels Plads 1B, 1. TH • 9000 Aalborg

bottom of page