top of page
Mejrup-model-animation.gif

Mejrup byudvikling

Projektet er udviklet af ATRA arkitekter, og omfatter byudvikling af et 133.500 m² stort areal, samt udarbejdelse af lokalplan for området. Projektets idé er at etablere et bydelcenter med en ny dagligvarebutik, og tæt-lav bebyggelse, der skaber en naturlig udbygning og sammenhæng med Mejrup Kirkeby. Byudvidelsen tilpasses byens nuværende hovedsinfrastruktur og vil fremstå som en naturlig udvikling af byen.

 

Byudviklingsprojektet i Mejrup, Holstebro skaber nye fysiske rammer på kanten mellem det åbne landskab og den eksisterende bymasse i Mejrup. Projektet består af en overordnet disponering til blandede boligformål. Boligerne varierer mellem en fortsættelse af byens eksisterende åben/lav struktur, samt tæt/lave boligbebyggelser placeret i den vestlige del af planen. 

 

ATRA arkitekter arbejder aktivt med udviklingen af områdets omdannelse fra landbrugsjord til dynamisk boligområde, og indgår i denne sammenhæng i et tæt samarbejde med Holstebro Kommune, om at disponere og udvikle området til de kommende beboeres gavn. 

Mejrup-model1.jpg

Projektet udvider den eksisterende bystruktur i Mejrup med dannelsen af en åben/lav boligbebyggelse i den østlige del af planen, og skaber en ny grænse mellem by og land, i form af en række tæt/lav boligbebyggelser. Skabelsen af store grønne kiler mellem boligbebyggelserne skaber en flydende overgang mellem bymasse og det åbne landskab.

 

Der er i projektet lagt særligt vægt på at skabe et varieret og dynamisk boligtilbud med forskellige boformer, som skal sikre en divers beboeresammensætning i det nye byområde. Fra nord mod syd skabes forskellige bebyggelser, som har hver deres særlige kvaliteter i henhold til både boliger og landskabe­lige greb. I udviklingsområdet skabes der hermed plads til boliger af forskellig størrelse, af forskellig karakter, af forskellig pris, og måske vigtigst af alt, med forskellige beboersegmenter i sigte.

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page