top of page

Bygningskonstruktørpraktikanter

Som praktikant ved ATRA arkitekter bliver du en del af et nysggerrigt, ambitiøst og engageretteam af arkitekter og bygningskonstruktører, i et tegnestuemiljø som pt. beståraf +20 medarbejdere fordelt på to kontorer i Holstebro og Aalborg.

Ansøgning kan sendes til:
ATRA arkitekter a/s,  Danmarksgade 18, 7500 Holstebro

Eller på e-mail til bskn@atra.dk

Mærk kuverten / e-mailen "Ansøgning til konstruktør praktikophold"

1. Indledende samtale før praktikstart

Efter din ansøgning vil du blive inviteret til en opstartssamtale, som foregår inden for den første måned før opstart. Her afholdes en forberedende samtale, hvor vi vil diskutere dine læringsmål for praktikopholdet og afstemme forventningerne. 

1. Indledende samtale før praktikstart.jpg
3. Opfølgningssamtale efter en måned.jpg
2. Introduktion til praktikforløbet.jpg

2. Introduktion til praktikforløbet

Når du starter dit praktikophold, vil du få en introduktion til virksomheden og blive vist rundt på hele tegnestuen. Du vil også få en gennemgang af de projekter, som du bliver involveret i, og den teknologi, vi arbejder med

3. Opfølgningssamtale efter en måned

Inden for den første måned efter opstart afholdes en opfølgende samtale, hvor vi evaluerer din fremgang og fokuserer på indfrielse af dine læringsmål og justerer opgaver efter behov.

5. Afstemning af læringsmål og planlægning.jpg

4. Midtvejsevaluering af praktikforløbet

Inden for den første måned efter opstart afholdes en opfølgende samtale, hvor vi evaluerer din fremgang og fokuserer på indfrielse af dine læringsmål og justerer opgaver efter behov.

5. Afstemning af læringsmål og planlægning

I forbindelse med midtvejssamtalen afstemmer vi, om alle mål er blevet indfriet, og vi lægger en plan for eventuelle øvrige mål. Hvis der er behov for det, vil den studieansvarlige arrangere supplerende studielektioner eller kurser, hvor du vil få en gennemgang af, hvordan det enkelte emne håndteres på tegnestuen, og hvor du vil se sammenhængen mellem teori og praksis på projektniveau

Du vil blive tilknyttet en fast praktikvejleder, som vil være ansvarlig for at vejlede dig igennem hele praktikforløbet

6. Afsluttende evalueringssamtale

Afslutningsvis afholdes en samtale, hvor vi evaluerer dit praktikforløb.

Vi glæder os til at høre fra dig

bottom of page