top of page
Eksteriør_Thyholm_Kirkecenter_FS.jpg

Thyholm Kirkecenter

Adresse:  Nørregade 17, Hvidbjerg

Bygherre:  Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø menighedsråd

Areal: 465 m2

Byggesum: 7 mio.

ATRA arkitekter er bygherrerådgiver for menighedsrådet i Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Kirker i forbindelse med opførelsen af et nyt kirkecenter på Thyholm.

Rådgiveropgaven indeholder udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag til brug ved totalentreprise udbud og kontrahering.

Det nye Thyholm Kirkecenter skal erstatte det gamle misionshus i Hvidbjerg, der ikke længere er tidsvarende. Byggeriet skal samle konfirmandundervisning, kirkelige arrangementer, foreningsarbejde og rumme kontorer til præster og kordegne på Thyholm.

Hjertet i det nye kirkecenter er et centralt foyerområde der forbinder alle husets funktioner. Mødelokaler, kontorer og køkken ligger i forbindelse til foyeren. Mobilvægge mellem mødelokalerne og foyeren giver huset en stor fleksibilitet og de optimale rammer for alle mødeaktiviteter med mellem 2 – 200 deltagere.

Thyholm Kirkecenter bliver et fleksibelt og åbent hus, der kan rumme kirkelige aktiviteter på Thyholm langt ud i fremtiden. 

ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page