top of page
2010 10 26 UCH P-plads 2.jpg

UCH, Holstebro

Adresse: Kirketerp, Døesvej, Holstebro

Bygherre: UCH, Holstebro

Areal: etape 1: 1.900 m2, etape 2: 1.000 m2, ombygning: 1.000 m2

Byggesum: 39,7 mio

ATRA arkitekter har i idekonkurrencen UCH arbejdet med følgende delelementer:

 

1. En ny trafikal hovedstruktur med klare forbindelser gennem området


2. En fokusering af de enkelte bygningsafsnit imod hinanden


3. En markant hovedindgang til området


4. En helhedsplan for fremtidigt byggeri som sikrer et overordnet sigte med investeringerne


5. En strategi for bæredygtighed i etablering og drift

 

 

Når man ankommer til den nye byggeri fra Døesvej, ser man en svævende glasfacade hvor et mønster af mørke felter kaster skygger på de bagvedlig-gende bygninger som løv i trækroner.

 

Glasfacaden bæres af en let stålkonstruktion og synes at svæve et par meter over den brede forplads som præsenterer den nye hovedindgang til UCH.

 

Byggeriets hierarki stå med det samme klart; i det meste af sit forløb svøber glasskærmen sig omkring de bagvedliggende hvide betonfacader, mens den ved hovedindgangen brydes af en iøjnefaldende orange bygning som udgør centrum i det fremtidige UCH.

 

Gennem et vindfang i en dybtliggende glasfacade ledes den besøgende ind i et velkomstareal som smelter sammen med bibliotek, mediatek og IT-værksted. Dette rum vil blive et knudepunkt i de studerendes dagligdag.

 

Omkring den markante hovedindgang organiseres resten af det beskrevne rumprogram i en nøgtern to-etagers bygning som slår bro mellem Teknisk Skole og Handelsskolen.

2010 10 26 UCH bibliotek.jpg
2010 10 26 UCH langs facade 2.jpg
2010 10 26 UCH rambla.jpg
ANDRE PROJEKTER
ANDRE PROJEKTER
bottom of page